TRATAMENTO DE DATOS DE POTENCIAIS CLIENTES

Cláusula informativa:

O texto que se mostra a continuación deberá incluílo en todos aqueles formularios que utilice para recabar datos persoais dos seus potenciais clientes, tanto se se realiza en soporte papel como se os recolle a través dun formulario web.

Responsábel: GARHERVE S.L. – NIF: B-32215329
Dir. postal: CONDE FENOSA Nº 11 – 2º – 32.300 – O BARCO DE VALDEORRAS (OURENSE)
Teléfono: 988347012
Correo electrónico: redaccion@osil.info

“En nome da empresa tratamos a información que nos facilita cofin de enviarlle publicidade relacionada cos nosos produtos e servizos por calquera medio (postal, e-mail ou teléfono) e convidalo a eventos organizados pola empresa. Os datos proporcionados conservaranse mentres non solicite o cese da actividade. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en GARHERVE S.L. estamos tratando os seus datos persoais por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos”.

Back to top button