En portadaÚltima hora

A Comisión de Infraestruturas da CEO reclama incluír a Galicia no mapa das autopistas ferroviarias

A Comisión alerta ademais sobre a conexión de mercadorías con Portugal planifícase a través da provincia de Salamanca

 

A Comisión de Infraestruturas e PXOM da Confederación Empresarial de Ourense (CEO) reclama incluír o noroeste peninsular no mapa das autovías ferroviarias e que se atenda como preferente esta infraestrutura que conseguiría un gran eixo de vertebración con Portugal, norte de España e Europa, e por tanto preocupa a situación na que quedaría este territorio.

Chama a atención que no documento final Mercadorías 30 elaborado por INECO, recóllese que o Regulamento (UE) 1315/2013 sobre as orientacións da Unión para o desenvolvemento da Rede Transeuropea de Transporte (TEN-T) sinala nos seus considerandos que, para cumprir cos obxectivos marcados nas políticas europeas, a Rede Transeuropea de Transporte debe contar con infraestruturas de calidade, facendo un uso eficiente e sostible dos recursos. Así, dentro da Rede, identificáronse en España dous Corredores da Rede Básica, o Corredor Atlántico e o Corredor Mediterráneo, con todo á hora de transformalos en autoestradas ferroviarias o Ministerio non contempla o do Atlántico.

“Así mesmo ao deixar fóra do mapa de autoestradas ferroviarias o Corredor Atlántico, a conexión de mercadorías con Portugal planifícase a través de Madrid, pasando pola provincia de Salamanca, deixando fose tamén a eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, que aglutina máis de seis millóns de habitantes. Sen esta infraestrutura ás empresas da eurorrexión faralles perder competitividade respecto a as situadas no Corredor Mediterráneo”, segundo apunta a CEO.

Por outra banda, “esta infraestrutura permitiría elevar a cota modal do transporte ferroviario de mercadorías, situada na actualidade no 4%, só por diante de Grecia e Irlanda e significativamente máis baixa que a media europea (UE-28) situada nun 17%”, engade a comisión desta organización empresarial ourensá.

Outra consecuencia que conleva a non execución desta infraestrutura “é que o prezo do produto final vai incrementar respecto a as mercadorías que circulen pola autoestrada ferroviaria, e iso porque a constante variación á alza no prezo do gasóleo repercutirá, inevitablemente, nos custos totais dos materiais que sigan transportándose por estrada incrementándoos significativamente”, asegura.

Os integrantes desta comisión solicitan que “se atenda como preferente esta infraestrutura, xa que é unha demanda histórica de Ourense que leva anos sufrindo planificacións erradas, cambios de trazados, execucións a medias, reducións orzamentarias, atrasos, paralizacións e promesas incumpridas. Unhas boas vías de comunicación son determinantes para que o tecido empresarial da nosa provincia sexa máis competitivo e o noso territorio se converta nun lugar atractivo para o asentamento de industrias que xeren emprego e riqueza, pois as infraestruturas de comunicación constitúen unha das mellores ferramentas para homoxeneizar a economía dos territorios”.

Entre as finalidades da Comisión de Infraestruturas e PXOM da CEO está a de chamar a atención sobre a perentoria necesidade dunhas infraestruturas modernas que permitan á provincia estar nunha posición de igualdade con respecto a outros territorios. O labor desta Comisión non é outro que “continuar coa tarefa de vixilancia e análise sobre obras de vital importancia, e outras vindeiras, co fin de chamar a atención dos poderes públicos sobre o seu correcto desenvolvemento, así como promover o cumprimento de todas elas nos prazos comprometidos”, indican.

Artigos relacionados

Back to top button