OurenseÚltima hora

O Plan de Xestión de Risco de Inundacións da CHMS suporá 55 millóns de euros de investimento

Publicidade

 

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS) reuniu aos membros do Comité de Autoridades Competentes (CAC), a Xunta de Goberno e o Consello da auga da Demarcación (CAD), órganos colexiados de cooperación, goberno e participación para informarlles das cuestións de necesaria exposición e, no seu caso, aprobación, tal e como establece a normativa.

José Antonio Quiroga presidiu o encontro virtual acompañado polo comisario de augas, Xoán Nóvoa, o xefe da Oficina de Planificación Hidrolóxica, Carlos G. Ruiz del Portal, o director técnico, Manuel I. Acebes, o secretario xeral, Manuel G. Torres e o comisario adxunto, Alberto de Anta.

No que respecta ao Plan de Xestión de Risco de Inundación, sometido ao CAC, explicouse que na parte española da Demarcación Miño-Sil determináronse 268 tramos de Áreas con Risco Significativo de Inundación (ARPSI), organizadas en 26 agrupacións (23 fluviais puras, 2 fluviais-pluviais e unhas fluvial-augas subterráneas), cunha lonxitude total de 597,42 km.

“O programa de medidas do proxecto de Plans de Xestión do Risco de Inundación de segundo ciclo contempla medidas por un importe aproximado de case 55 millóns de euros, fronte aos 27 millóns de euros contemplados no primeiro ciclo, das cales 41 millóns correspóndense con medidas de carácter continuo e 14 millóns con medidas de carácter puntual”, segundo a confederación.

Novo Plan Hidrolóxico da Demarcación

En canto ao contido do novo plan, en exposición pública ata o próximo 22 de decembro, foi sometido ao CAC, á JD e ao CAD, despois da explicación a través da que se expuxeron os principais contidos do proxecto relativos á nova caracterización das masas de auga, o novo inventario de recursos hídricos naturais, o impacto do cambio climático nos mesmos, o estudo de presións e impactos da actividade humana nas masas de auga, a actualización das demandas, o estado das masas de auga e os obxectivos ambientais fixados.

“Conforme á última avaliación realizada no ano 2020, 212 masas de auga superficiais alcanzan o bo estado das 279 delimitadas, o que supón un 75 %; en canto ás augas subterráneas, o 67 % delas alcanzan o bo estado e diagnosticándose como malo 2”, di o organismo de conca.

Neste sentido, informouse do contido do programa de medidas, que constitúen o conxunto de actuacións a levar a cabo para lograr o obxectivo do bo estado das masas de auga que, no novo Plan, contémplanse 339 medidas cun orzamento global de 312,26 millóns de euros para o horizonte 2027.

Orzamento 2021

O presidente da CHMS explicou á Xunta de Goberno o proxecto de orzamento para o ano 2022 que supera os 41,9 millóns de euros. “A CHMS continúa sendo un organismo netamente investidor, e mostra diso, durante o próximo exercicio, con cargo ao orzamento da CHMS, ou con cargo ao FRER, xestionaremos investimentos por máis de 32.600.000 euros”, sinalaba José Antonio Quiroga.

“En relación á rendición de conta anual, cabe destacar o importante incremento do gasto corrente na adquisición de bens e servizos (capítulo 2) debido ás actuacións de limpeza de marxes e leitos, ao incrementarse no exercicio 2021 o orzamento anual do programa 452 A ata os 8,7 M€ con tal finalidade”, concluíu Quiroga

Artigos relacionados

Back to top button