ConcellosÚltima hora

Sae a consulta pública o Plan de Xestión de Risco de Inundación da Demarcación Miño-Sil

Identificáronse 268 tramos de Áreas con Risco Significativo de Inundación ( ARPSI), organizadas en 26 agrupacións, cunha lonxitude de 597,42 quilómetros

 

Vén de iniciarse a información pública, durante tres meses, do proxecto de Plan de xestión do risco de inundación (PGRI) da Demarcación do Miño-Sil de segundo ciclo. Durante este prazo poderanse formular observacións e suxerencias dirixidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS) ao texto que pode consultarse na páxina do organismo https://www.chminosil.es/es/component/content/article/80- chms/2144- informacion-publica-do-plan-de- gestion-de-riscos-de- inundacion-de-2-ciclo

Os documentos a consulta forman parte da terceira e última fase da avaliación e xestión dos riscos de inundación, consistente na elaboración e redacción do PGRI do segundo ciclo, e que ha de integrarse na propia planificación hidrolóxica da demarcación.

Na parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil determináronse 268 tramos de Áreas con Risco Significativo de Inundación ( ARPSI), organizadas en 26 agrupacións (23 fluviais puras, 2 fluviais-pluviais e unhas fluvial-augas subterráneas), cunha lonxitude total de 597,42 quilómetros.

Para ditas ARPSI xeráronse os seus correspondentes mapas de perigo e risco. Así mesmo, os estudos realizados conclúen que se poderían ver afectadas por inundacións de baixa frecuencia ( Q500) ata 29.965 habitantes, unha superficie de 242,38 quilómetros cadrados, e ata 149 elementos de singular importancia (centros sanitarios, educativos, culturais, depuradoras…).

Como principal avance na planificación do risco atópase o estudo e consideración das posibles repercusións do cambio climático na incidencia das inundacións.

O programa de medidas do proxecto de Plans de Xestión do Risco de Inundación de segundo ciclo da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil contempla medidas por un importe de 55 millóns de euros, fronte aos 27 millóns de euros contemplados no primeiro ciclo, das cales 41 millóns correspóndense con medidas de carácter continuo e 14 millóns con medidas de carácter puntual.

Entre estas medidas destaca o mantemento e conservación de leitos, a restauración hidrolóxico-forestal e as ordenacións agrológicas; a mellora da permeabilidade de infraestruturas; a predición de avenidas, xestión de encoros e mellora dos sistemas de alerta hidrolóxica; plans de emerxencia e autoprotección, protocolos de activación e de comunicación; adaptación do plan urbanístico, reordenación de usos do chan e promoción de seguros fronte a inundacións sobre persoas e bens, incluíndo seguros agrarios. Tamén se contemplan medidas estruturais, como encanamentos, con estudos de custo beneficio.

Para a execución destes traballos será fundamental a coordinación e colaboración de todos os axentes implicados, como os Organismos de conca, Protección Civil e UME, administracións competentes en ordenación do territorio, entidades responsables de seguros, investigadores, etc

Artigos relacionados

Back to top button