OurenseÚltima hora

Os Arquivos do Seminario de Estudos Galegos, Peza do Mes do Museo Arqueolóxico de Ourense

A presentación, a cargo de Afonso Vázquez-Monxardín Fernández, terá lugar o 11 de xaneiro ás 20h. na sala de exposición "Escola de Escultura" en San Francisco

Foto: Fernando del Río.

 

Os seis volumes dos Arquivos do Seminario de Estudos Galegos (ASEG), provinte dos fondos da Comisión de Monumentos, consérvanse no Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, que os vén de esceller como a primeira “Peza do Mes” deste recén estreado ano 2023. A súa presentación está prevista para este mércores, 11 de xaneiro, ás 20 h na sala da exposición “Escolma de Escultura” en San Francisco (Ourense) A exposición correrá a cargo de Afonso Vázquez-Monxardín Fernández, que é tamén o autor da publicación sobre estes arquivos realizada polo museo.

Neste traballo lémbrase que “o Seminario nace no outono de 1923 –nun momento de parálise da revista Nós e nos iniciais da ditadura de Primo de Rivera– no rego da tradición modernizadora da cultura en España impulsada pola Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas – coñecida como JAE– e polo Institut d’Estudis Cataláns, ambos en funcionamento desde 1907. De aí que moitos dos socios do Seminario –aínda que este sexa independente da JAE– participasen tamén, nas iniciativas e proxectos, nomeadamente, na Residencia de Estudiantes, no Centro de Estudios Históricos, na Misión Biolóxica de Galicia (1921); ou se beneficiasen das pensións para estudos no estranxeiro, como é ben sabido para os casos de Risco ou Castelao e nos menos difundidos de Bouza Brey, Xesús Carro, Sánchez Cantón, Luís Iglesias, Luís Tobío, Cruz Gallástegui, Álvaro Gil, etc”.

Vázquez-Monxardín Fernández tamén explica como o “pulo creador do Seminario parte da ilusión de nove estudantes da Universidade compostelá próximos ásIrmandades da Fala, –os de máis proxección Filgueira Valverde, Fermín Bouza Brey, Ramón Martínez López e Luís Tobío– e o profesor Armando Cotarelo Valledor” e comenta que o nome de «seminario» “fai referencia a un lugar de «sementeira», de aprendizaxe activa e traballo conxunto de profesores e alumnos, fronte á palabra «cátedra» que evoca un ensino unidireccional”.

A publicación dos seus Cuadernos de Estudios Gallegos a partir de 1944 suporá “unha forma de tratar de continuar o labor dos Arquivos. Estes seis tomos do ASEG, –duns 23,5 cm, e de entre 258 páxinas o volume V e 375, o VI– foron publicados por tres imprentas distintas (Lar –vol. I– , Nós –de II a V– e Paredes –VI) e en dúas localidades (A Coruña, t. I e II, e Santiago, do IV ao VI). A datación dos tomos é irregular e en varias ocasións non se corresponden co momento de saída”, indica o investigador, que afondará nestes arquivos na citada presentación.

Artigos relacionados

Back to top button