ConcellosÚltima hora

Reactívanse as axudas para actuacións municipais en parques naturais e para paliar danos en fauna salvaxe

O DOG publica hoxe unha resolución pola que se retoman os prazos administrativos para poder solicitar toda unha serie de subvencións da Dirección Xeral de Patrimonio Natural que se viran afectados pola declaración do estado de alarma a mediados de marzo

Vista de Covas (Rubiá), no Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra./ Foto: Carlos G. Hervella.

 

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda reactiva a convocatoria das axudas para a financiación de actuacións municipais nos concellos que se inscriben dentro do ámbito dos Parques Naturais de Galicia, como é o caso do valdeorrés de Rubiá (Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra), Vilariño de Conso (O Invernadeiro) ou dos concellos do parque do Xurés, así como dos que forman parte de Reservas da Biosfera.

O DOG deste 7 de maio publica a Resolución pola que se dispón a continuidade de toda unha serie de liñas de subvencións da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, cuxos prazos administrativos e de prescrición e caducidade se viron afectados polo Real decreto polo que se declarou o estado de alarma, sinala a Xunta.

Así, retómanse as axudas para a execución de actuacións de mellora e conservación no seis parques naturais de Galicia durante os ano 2020 e 2021, por un importe de case 1,4 millóns de euros. O obxectivo desta liña de incentivos é mellorar a conservación destes espazos e o seu carácter de utilidade pública, fomentando e aumentando o papel dos propietarios ou arrendatarios, das asociacións ambientalistas e de custodia e de empresas e concellos que se sitúen dentro do ámbito do parque (como potenciais beneficiarios das axudas).

Poderán ser obxecto destas subvencións, as actuacións dirixidas a mellorar a paisaxe agraria ou actuacións de desenvolvemento dos usos recreativos, como a creación ou mellora de cercas, sebes, vexetación de lindes, restauración de muros, mellora de carreiros rurais, sinalización de camiños e rutas, así como a creación de rutas e áreas recreativas. Tamén serán subvencionables actuacións dirixidas á recuperación de elementos históricos patrimoniais e culturais, como a rehabilitación de hórreos, miradoiros, cabanas ou fontes; así como as accións dirixidas á preservación dos hábitats ou ecosistemas, como a restauración de humidais, corrección de drenaxes ou a eliminación de especies invasoras.

Estas axudas son acordes ao contido do fondo Feader, que recolle entre as súas liñas básicas conservar e revalorizar o patrimonio natural de Galicia, promover a xestión sustentable dos recursos naturais e a loita contra o cambio climático, así como mellorar a calidade de vida da poboación rural fomentando a prestación de servizos básicos que axuden á fixación da poboación no medio rural, á creación de emprego e á redución do risco da pobreza.

Axudas para previr e paliar os danos da fauna salvaxe

Entre as convocatorias nas que se acaban de reactivar os prazos administrativos tamén figuran o orde de axudas para conservación, protección e mellora das árbores e formacións incluídas no Catálogo galego de árbores senlleiras para a presente anualidade, e a que regula a concesión de axudas a entidades colaboradoras de pesca fluvial para o fomento da riqueza piscícola.

Neste último caso, a convocatoria de 2020 está dotada con 125.000 euros e os beneficiarios poderán solicitalas para desenvolver, por unha banda, accións de vixilancia de tramos de pesca fluvial e pola outra, actividades divulgativas ou formativas encamiñadas a potenciar e difundir a protección da fauna ictícola e do medio natural, como medida de fomento da actividade pesqueira.

Así mesmo, en materia de fauna salvaxe, a resolución publicada hoxe no Dario Oficial de Galicia reactiva os prazos para poder acollerse tanto ás axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre como ás dúas ordes destinadas a paliar os danos producidos polo lobo e polo xabaril sobre cultivos agrícolas. Cómpre lembrar que estas liñas de axudas, de gran importancia para o sector agrogandeiro, contan cunha dotación total de case tres millóns de euros e quedaran en suspenso pola declaración do estado de alarma.

Finalmente, a Dirección Xeral de Patrimonio Natural tamén vén de comunicar que se retoman os prazos de solicitude das subvencións para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia, unha orde dotada de 85.000 euros para cubrir gastos de esterilización cirúrxica e outros 40.0000 euros para a identificación animal mediante microchip.

En canto ás axudas para a realización de estudos e investimentos vinculados á conservación, recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica nos espazos da Rede de Reservas da Biosfera de Galicia, é a segunda vez que se convocan, e está dotada de 600.000 euros.

A orde, publicada o pasado 17 de febreiro, está cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e ten como fin promover a conservación e valorización do patrimonio natural e cultural de zonas rurais cun elevado e contrastado valor, como son as reservas da biosfera, unha figura de carácter internacional creada pola Unesco para mellorar a relación das persoas coa súa contorna natural.

Poderán beneficiarse destas axudas todos os concellos incluídos no ámbito territorial de calquera das seis reservas da biosfera de Galicia: Terras do Miño e Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (ambas na provincia de Lugo); río Eo, Oscos e Terras do Burón (tamén en Lugo pero compartindo territorio co Principado de Asturias); Área de Allariz (en Ourense); As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (A Coruña); e Xurés-Gerês (a única reserva da biosfera transfronteiriza entre Galicia e Portugal).

Serán subvencionables as actividades de restauración de ecosistemas naturais como prados de sega, soutos de castiñeiros ou bosques de ribeira, así como a eliminación de especies exóticas invasoras e restauración da vexetación característica; os proxectos de creación, mellora e adecuación de centros de interpretación da natureza; a sinalización, por exemplo, de zonas de caza ou pesca; a creación e mellora de sendas peonís, pasarelas, refuxios de pesca,…; os proxectos de conservación do patrimonio inmaterial (etnobotánica, folclore, música, etnoloxía, etc); a realización de inventarios/estudos sobre o seguimento e estado de conservación das especies de flora e fauna e os seus hábitats; campañas de concienciación ambiental; e actividades de información e/ou sensibilización para a conservación do patrimonio natural.

Así mesmo, e sempre que se enmarquen nalgunha das actividades anteriores, os concellos poderán optar a esta liña de axudas para a construción, adquisición ou mellora de bens inmobles, a compra ou arrendamento con opción de compra nova maquinaria e equipos, os custos xerais vinculados ao investimento: honorarios á asistencia en arquitectura, enxeñaría e ao asesoramento en xeral, ou os honorarios relativos ao asesoramento sobre a sustentabilidade económica e ambiental, incluídos os estudos de viabilidade.

A orde, publicada o pasado 17 de febreiro, está cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e ten como fin promover a conservación e valorización do patrimonio natural e cultural de zonas rurais cun elevado e contrastado valor, como son as reservas da biosfera, unha figura de carácter internacional creada pola Unesco para mellorar a relación das persoas coa súa contorna natural.

Reserva da Biosfera

Poderán beneficiarse destas axudas todos os concellos incluídos no ámbito territorial de calquera das seis reservas da biosfera de Galicia: Terras do Miño e Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (ambas na provincia de Lugo); río Eo, Oscos e Terras do Burón (tamén en Lugo pero compartindo territorio co Principado de Asturias); Área de Allariz (en Ourense); As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (A Coruña); e Xurés-Gerês (a única reserva da biosfera transfronteiriza entre Galicia e Portugal).

Serán subvencionables as actividades de restauración de ecosistemas naturais como prados de sega, soutos de castiñeiros ou bosques de ribeira, así como a eliminación de especies exóticas invasoras e restauración da vexetación característica; os proxectos de creación, mellora e adecuación de centros de interpretación da natureza; a sinalización, por exemplo, de zonas de caza ou pesca; a creación e mellora de sendas peonís, pasarelas, refuxios de pesca,…; os proxectos de conservación do patrimonio inmaterial (etnobotánica, folclore, música, etnoloxía, etc); a realización de inventarios/estudos sobre o seguimento e estado de conservación das especies de flora e fauna e os seus hábitats; campañas de concienciación ambiental; e actividades de información e/ou sensibilización para a conservación do patrimonio natural.

Así mesmo, e sempre que se enmarquen nalgunha das actividades anteriores, os concellos poderán optar a esta liña de axudas para a construción, adquisición ou mellora de bens inmobles, a compra ou arrendamento con opción de compra nova maquinaria e equipos, os custos xerais vinculados ao investimento: honorarios á asistencia en arquitectura, enxeñaría e ao asesoramento en xeral, ou os honorarios relativos ao asesoramento sobre a sustentabilidade económica e ambiental, incluídos os estudos de viabilidade.

 

Artigos relacionados

Back to top button