Última horaVídeos

Como facer un test de antíxenos en saliva no domicilio, tras a volta ás aulas

 

Neste luns a Xunta de Galicia iniciaba o reparto duns 55.000 test de antíxenos en saliva no ámbito educativo de primaria pública e privada, con motivo da volta ás aulas no medio dunha onda de covid, e que o alumnado poderá realizar voluntariamente no seu domicilio.

Este sistema de detección estará dispoñible durante un período estimado correspondente ás dúas primeiras semanas da volta ás aulas logo das vacacións navideñas, o que corresponde ao período máximo de incubación de 14 días da covid, se ben poderase ampliar en función da evolución da pandemia.

Como facer o test

A toma de mostra e a técnica diagnóstica será realizada no domicilio do alumno. Antes de comezar a proba, hai que asegurarse de que o neno ou nena non coma, beba, cepille os dentes nin mascara chicle polo menos 30 minutos antes da recolección da saliva. Así mesmo, non se deixará caer o hisopo nin depositalo sobre ningunha superficie. O cativo deberá respirar profundamente e logo tusir de 3 a 5 veces nun pano desbotable. A recollida dunha mostra de saliva pode tomar de 2 a 5 minutos.

Todos os nenos ou nenas que obteñan un resultado positivo na proba de antíxenos de autodiagnóstico serán considerados directamente como caso confirmado, polo tanto, deberán seguir as medidas de illamento. O caso confirmado sempre deberá cumprir as indicacións dos profesionais sanitarios que se encarguen do seu seguimento clínico.

 

 

Co fin de realizar o seguimento e estudo do caso confirmado, a persoa responsable do neno ou nena deberá notificar o positivo á Saúde Pública a través do formulario de declaración responsable de autotest positivo dispoñible na páxina web do coronavirus, ou chamar ao 881 540 045. A Xunta remarca que en ningún caso notificaranse os resultados negativos. Como indica o protocolo de educación, calquera persoa con resultado positivo deberá informar ao centro educativo desta circunstancia.

Dos 55.000 tests, 37.500 repartiranse directamente nos centros educativos, proporcionándolle a cada un deles o número de tests equivalente ao 25% do seu alumnado de 5 a 11 anos. Empregarase baixo a supervisión do coordinador educovid do centro na aparición de casos esporádicos (1-4 casos), para poder testear aos nenos e nenas máis próximos aos casos positivos que poidan xurdir e que non signifiquen a clausura da aula. No caso de gromo intervirá a Dirección Xeral de Saúde Pública.

Os candidatos á realización destes test defínense por unha serie de características que marca Saúde Pública en base á situación epidemiolóxica actual.

Os 17.500 tests restantes estarán na plataforma loxística do Sergas e poderán ser subministrados aos centros que os soliciten, unha vez que xa só reste menos dun terzo dos que recibisen e que xustifiquen o correcto emprego dos que usaron ata o momento.

Artigos relacionados

Back to top button