SanidadeÚltima hora

O novo Laboratorio Central de Ourense ten procesado 8 millóns de mostras no seu primeiro ano

Os xefes dos Servizos de Análises Clínicos das seis Áreas Sanitarias visitaron hoxe o laboratorio ourensán da man da súa responsable Delfina Suarez

 

Coincidindo co primeiro aniversario da posta en marcha do novo Laboratorio Central de Ourense, os responsables dos servizos de análises clínicas dos grandes hospitais galegos, visitaron hoxe o de Ourense para coñecelo da man da xefa de servizo, Delfina Suarez, que participou activamente no deseño e posta en marcha do seu sistema de automatización intelixente, único na nosa comunidade.

O novo sistema de automatización intelixente, respondeu no seu primeiro ano de funcionamento moi por riba das expectativas: Oito millóns de analíticas ou determinacións procesadas, o 75% programadas, 6 millóns, e o 25% urxentes.

Ademais do volume de actividade asumida, a xestión das mostras foi moito máis eficiente do previsto, conseguíndose reducir os tempos de procesamento á metade no caso das analíticas de pacientes hospitalizados (a previsión era do 30%), dispoñibles agora en 90 minutos, e ata nun 25% as urxentes (previsión do 20%) que agora acadan unha media de tempo de resposta por debaixo dunha hora. As de primaria tamén superan as súas expectativas e están dispoñibles en 24 horas na historia clínica do paciente. (un 25% menos de tempo).

Ademais do novo equipamento, esto foi posible grazas ao importante e laborioso traballo previo, de estudio da demanda e necesidades dos laboratorios da nosa Área Sanitaria, realizado polo persoal do servizo de Ánalises Clínicas, dos tres hospitais públicos, nos que tamén se integrou á Atención Primaria, e contou coa colaboración de profesionais de toda a área sanitaria: de recursos económicos, informática, compras, dirección médica e loxística, xunto coas empresas de diagnóstico.

É un sistema plenamente informatizado e integrado, cun “posto de mando” que permite ver, en tempo real, o que se está a analizar nos tres laboratorios, ademáis de realizar electrónicamente a petición dunha analítica e “volcar” o resultado directamente na historia clínica, que pode consultar calquera médico desde calquera centro e dispoñible para o propio paciente.

 

 

Máis que un robot de 12.800 tests por hora

Gran parte do sistema funciona como unha “autopista” á que se incorporan as mostras, con viais rápidos para as urxencias, aplicando o criterio de intelixencia artificial, que permite “aprender” cando aumenta a demanda, e estudar esta, propoñendo como reducir os tempos de resposta asumindo máis actividade.

Co de Ourense culminou a renovación dos laboratorios da nosa Área, tras a reforma e mellora en 2020 do laboratorio do Hospital Público de Verín e, un ano antes do de Valdeorras.

O novo Laboratorio Central situase na planta soto do Edificio Cristal, nunha superficie de 1.500 metros cadrados, totalmente reformados, moi próximo a urxencias e ben comunicado co conxunto de servizos, deseñado para maximizar o confort das instalacións, con climatización silenciosa, eliminación do ruído ambiente e puntos de luz de baixo consumo.

Estruturado por áreas funcionais de recepción preanalítica -con clasificadores automáticos capaces de rexistrar ata 1.200 mostras por hora- bioquímica, inmunoquímica e seroloxía. Estas tres últimas áreas están integradas nun sistema de automatización intelixente que recibe as mostras, as redirixe cara os analizadores e as almacena en ata 70 destinos de clasificación. Ou o que é o mesmo 12.800 tests por hora no núcleo analítico con maior volumen de mostras, bioquímica e inmunoquímica.

Todo elo non sería posible sen os e as 60 profesionais que traballan no laboratorio e está acreditado para a formación de especialistas, está estruturado e distribuido tamén por áreas funcionais, con áreas específicas para a abordaxe dos procesos de laboratorio relacionados coa reprodución asistida, a autoinmunidade ou as alerxias.

A súa posta en marcha supón a culminación do proceso de modernización dos sistemas de laboratorio do conxunto da Área Sanitaria pero tamén de coordinación dos procesos analíticos dos centros de atención primaria e hospitalaria, que se completará definitivamente co plan director do Hospital Universitario de Ourense, agora en marcha.

Artigos relacionados

Back to top button